Sa oled siin

Kultuuriväärtuste väljaveoluba

 

Kultuuriväärtuste väljaveoluba on vaja juhul, kui Eesti Vabariigist soovitakse välja viia esemeid, mis kultuuriväärtuste väljaveo, ekspordi ja sisseveo seaduse nomenklatuuri järgi  on kultuuriväärtused.
  • Vaata nomenklatuuri siit (251.54 KB, PDF)

Luba on vajalik ka siis, kui Euroopa Liidust soovitakse eksportida esemeid, mis on kultuuriväärtuseks tunnistatud Euroopa Nõukogu määruse (EÜ) nr 116/2009 lisa 1 alusel.  

  • Vaata loetelu siit (293.35 KB, PDF)
 

Kuidas taotleda kultuuriväärtuste väljaveoluba?

Kultuuriväärtuste väljaveoluba saab taotleda kultuurimälestiste registris. Taotluse esitamiseks tuleb registrisse kodanikuna sisse logida ja  

  • täita avaldus; 
  • üles laadida väljaveetavate või eksporditavate kultuuriväärtuste nimekiri; 
  • üles laadida fotod kultuuriväärtusest ning dokumendid, mis tõendavad isiku õigust kultuuriväärtust vallata ja Eestist välja viia või eksportida.

Väljaveoloa taotluse läbivaatamise ja väljaveoloa andmise või sellest keeldumise eest tasutakse riigilõiv 20 eurot riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi.  Juhul, kui Muinsuskaitseamet tuvastab ekspertiisi käigus, et objekt, millele luba taotletakse, ei ole kultuuriväärtuslik, väljastatakse väljaveo loa asemel vastavasisuline teatis, mille eest riigilõivu tasuma ei pea.

Riigilõivu saab tasuda pangaülekandega või sularahas Muinsuskaitseametis.
 
Saaja: Rahandusministeerium
SEB pank
Riigieelarvesse kantavad mittemaksulised tulud: a/a EE891010220034796011
Viitenumber: 2900082359 (riigilõivud)
 
Ülekandega maksmisel tuleb Muinsuskaitseametile esitada maksekorraldus.
 

NB! Enne  Muinsuskaitseametisse  kohale  tulemist,  palume  kindlasti  aeg  kokku  leppida!

 

 

 

KONTAKT: