MKA hoone

Muinsuskaitseametist

Muinsuskaitseameti põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelvalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, kultuurimälestiste riikliku registri pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja lubade väljastamine.

Muinsuskaitseamet väljastab pädevustunnistusi, mis annavad õiguse mälestiste konserveerimise ja restaureerimise projekte koostada, muinsuskaitselist järelvalvet teostada ning mälestist konserveerida ja restaureerida.