MKA hoone

Muinsuskaitseametist

Muinsuskaitseameti põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelvalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, kultuurimälestiste riikliku registri pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja lubade väljastamine.

Muinsuskaitseamet väljastab tegevuslubasid, mis annavad õiguse mälestiste konserveerimise ja restaureerimise projekte ning muinsuskaitse eritingimusi koostada, muinsuskaitselist järelvalvet teostada ning mälestist konserveerida ja restaureerida.

Kalender

среда, 24. апреля 2019

среда, 24. апреля 2019

пятница, 26. апреля 2019

пятница, 26. апреля 2019

суббота, 27. апреля 2019

понедельник, 29. апреля 2019

понедельник, 29. апреля 2019